Team Members


Virginia Yip                                                                                                            matthews

Prof. Virginia Yip (Centre Director, CUHK)                                                                           Prof. Stephen Matthews (Centre Co-Director, HKU)                                                      


 

 

         peggy1                                                                                                           catherinso

Prof. Peggy Mok (Associate Professor, CUHK)                                                               Prof Catherine So Wing Chee (Associate Professor, CUHK),                                                                                                                                                                                    Language and Gesture Lab


 

 

angel_img_1856a                                                                                                     cover photo

Dr. Angel Chan (Assistant Professor, Poly U)                                                                           Prof. Mai Ziyin (Research Assistant Professor, CUHK)


 

     elaine-lau                     

 Dr. Elaine Lau (Post-doctoral Fellow)                                                       


 

    qinghua                                                                                                                         hinny                                        

Ms. ZHOU Jiangling (PhD candidate, CUHK)                                                                                                      Ms. Hinny Wong (PhD candidate, CUHK)

        Emily                                                                                                                                              fiona-he

 Ms. Emily Haoyan Ge (PhD candidate, CUHK)                                                                                                     Ms. He Meifang Fiona (PhD student, CUHK)


 

    jackykwan                                                                                                                              

      Mr. Jacky Kwan (MPhil graduate, CUHK;Part-time Research Assistant, CBRC)


      

                  tracy-au                                                                                                                julia-fan

     Ms. Tracy Chui Yee Au (Research Assistant, CBRC)                                                                                     Ms. Fan Yujing Julia (Research Assistant, CBRC)

 

                hannah-lam                                                                                                                 scarlet-li

    Ms. Hannah Bou-Lai Lam (Research Assistant, CBRC)                                                                                 Ms. Scarlet Wan Yee Li (Research Assistant, CBRC)

 

                  riki-wu                                                      jou-zhou                                                         alice-zhu

   Ms. Wu Yuqi Riki (Research Assistant, CBRC)            Ms. Zhou Jieyu Joy (Research Assistant, CBRC)             Ms. Zhu Yanxin Alice (Research Assistant, CBRC)Affiliated Members

 

         jiang-ping                                                                                                          dengxiangjun

                        Prof. JIANG Ping                                                                                                Dr. DENG Xiangjun  (Assistant Professor, Shenzhen University)                                                        

                                                                     2014-12-27 085019_1_1                                                          Kay Wong

                       Mr. Szeto Pui Yiu                                                            Ms. Zhong Jing Crystal                                                              Ms. Kay Wong

                     (PhD Student, HKU)                                                (PhD student at University of Hawaii)                                      (Research Assistant, BMI, CUHK)