Staff


Director & Co-Director

Centre Director                                                                               Centre Deputy Director

Virginia Yip                                                                                                                             matthews

Prof. Virginia Yip                                                                             Prof. Stephen Matthews

Professor                                                                                       Professor   

Department of Linguistics and Modern Languages, CUHK                   Department of Linguistics, HKU     


Faculty

peggy1                                                                                                              

Prof. Peggy Mok                                                                           Prof. Catherine So Wing Chee 

Professor, CUHK                                                                           Associate Professor, CUHK, Language and Gesture Lab
Department of Linguistics and Modern Languages, CUHK                 Department of Educational Psychology
                                                                                                                                                                                
                                       


Research Staff

                                                            qinghua                             

Dr. Anna Ma                                                      Dr. ZHOU Jiangling                                Dr. Alice Tse

Post-doc Fellow, University of Nottingham            Post-doc Fellow, CUHK                           Visiting Postdoctoral Fellow

 

                                                                                                                            

Mr. Chris Law                                                    Ms. Miriam Wong                                   Ms. Yvonne Yip

Research Associate                                            Research Assistant                                Research Assistant                                   

                                                                                       

Ms. CAI Quiyun                                                 Ms. LIANG Yuqing                                  Ms. HE Shiyu   

Research Assistant                                            Research Assistant                                 Research Assistant                                     

Mr. Carleon Mendoza

Research Assistant 


Affiliated Research Fellows 

                          angel_img_1856a                                 

Prof. Mai Ziyin                              Dr. Angel Chan                                     Prof. Angela He   

Assistant Professor, CityU             Associate Professor, HKPoly U                 Assistant Professor, HKBU

 

                             jiang-ping                           dengxiangjun                                         

Dr. Richard Wong                          Prof. JIANG Ping                                   Prof. DENG Xiangjun

Academic Advisor,                                                                                    Assistant Professor, Shenzhen University

Victoria Educational Organisation                            

                                                               

Dr. Pauline LEE                           Prof. ZHANG Yanhui Gloria                          Mr. Szeto Pui Yiu

                                                Assistant Professor,                                    Research Associate, CUHK

                                                University of Nottingham Ningbo China                                                 


Affiliated Research Assistants                                             

  Kay Wong                                                                           

 Ms. Kay Wong                              Ms. Sheila Shu Laam Chan                       Ms. Vaness Tsz Yan Law

 BMI, CUHK                                       (2017-2018)                                          (2017-2018)  

 

                                       alice-zhu                                                           jou-zhou

 Ms. Scarlet Wan Yee Li                          Ms. ZHU Yanxin Alice                             Ms. ZHOU Jieyu Joy

 (2016-2018)                                    (2016-2018)                                                 (2016-2019)    

                                                                                 

 Ms. WANG Chang                              Ms. Christa Schmidt                          Ms. HE Jiayu

(2018-2019)                                      (2018-2019)                                    (2018-2019)

 

Ms. ZHAO Shengnan

(2019-2020)


Current and Former Students

Riki                            kathleen_p2                                 

Ms. WU Yuqi Riki                        Ms. Kathleen NG                             Ms. SHANG Mengyao 

PhD candidate, CUHK                 PhD candidate, CUHK                       PhD candidate, CUHK

                              

                                       jackykwan

Ms. Hannah Bou-Lai Lam           Ms. ZHANG Hecheng                       Mr. Jacky Kwan

PhD student, UAlberta               PhD student, CUHK                         MPhil graduate, CUHK

Emily                           hinny                              2014-12-27 085019_1_1

  Dr. Emily Haoyan GE                Ms. Hinny Wong                               Ms. Zhong Jing Crystal

 Assistant Professor, OUHK          Assistant Professor, OUHK                PhD candidate, University of Hawaii